برگزاری همایش معرفی و رونمایی از سامانۀ ایفکوآزما


برگزاری همایش معرفی و رونمایی از سامانۀ ایفکوآزما
برگزاری همایش معرفی و رونمایی از سامانۀ ایفکوآزما

سامانۀ ایفکوآزما که با مشارکت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران طراحی و تولید شده است، از ابتدای بهمن 96 به بهره برداری رسیده  و فعالیت خود را رسما آغاز کرده است.
در همین راستا و با هدف معرفی سامانۀ مذکور به ذینفعان و سازمان های مربوطه همایشی در تاریخ یازدهم بهمن ماه 96 به میزبانی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در محل هتل پارسیان انقلاب تهران برگزار گردید.
این همایش باحضورمدیر عامل محترم شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، جناب آقای دکتر وکیلی و مدیر موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر ایرانمنش و مدیر کل محترم دفتر نظارت بر استانداردهای انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد، سرکارخانم مهندس قزلباش برگزار گردید.این همایش با حضور نمایندگان محترم شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های فعال در حوزۀ انرژی همراه بود و علاوه بر معرفی کارکردها و ابعاد سامانه، اهداف و زمینه های فعالیت سامانه نیز تشریح گردید .در نهایت جلسۀ پرسش و پاسخ نیز با حضور نمایندگان محترم آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی به انجام رسید و نمایندگاه محترم نقطه نظرات خود راجع به سامانه را طرح نمودند