معرفی پژوهشگاه نیرو و نقش مکمل آزمایشگاه‌های مرجع:


معرفی پژوهشگاه نیرو و نقش مکمل آزمایشگاه‌های مرجع:
معرفی پژوهشگاه نیرو و نقش مکمل آزمایشگاه‌های مرجع:

معرفی پژوهشگاه نیرو و نقش مکمل آزمایشگاه‌های مرجع:
آنچه بدیهی‌است، نگهداشت درست و مناسب، نقش بسیار زیادی را در افزایش عمر دستگاه‌صنعت برق و انرژی کشور دارد، این صنعت هرساله نیازمند سرمایه‌گذاریهای زیادی جهت توسعه و بازسازی به منظور تامین نیاز مصرف و همچنین رعایت اصول استانداردهای فنی می‌باشد. كیفیت و قیمت تجهیزات بكار گرفته شده در صنعت برق نقش غیرقابل انكاری را در مسائل مبتلابه این صنعت دارا بوده و طبیعی است در صورتیكه بتوان از تجهیزات با كیفیت و قیمت مناسب بهره برد نه تنها حجم سرمایه گذاری لازم كاهش می یابد بلكه كیفیت بهره برداری از این صنعت نیز با بهبود بیشتری مواجه خواهد گردید.

افزایش مصرف انرژی برق و نیاز به تولید بیشتر این انرژی كه لازمه آن احداث نیروگاه‌های جدید و توسعه شبكه انتقال و توزیع نیرو می باشد نیاز این صنعت را به ساخت و تهیه تجهیزات به وضوح نشان می دهد. لهذا برای تولید و انتقال و توزیع مناسب انرژی برق نیازمند به استفاده از تجهیزات مرغوب و با كیفیت می باشیم كه این مهم نقش آزمایشگاههای مرجع منطبق با استانداردهای معتبر را برای كنترل كیفیت تجهیزات مذكور نمایان می سازد. برای اطمینان از كیفیت تجهیزات بكار گرفته شده در صنعت برق لازم است كه این تجهیزات قبل از نصب در شبكه، تحت فرآیند كنترل كیفیت و به ویژه انجام آزمونهای لازم قرار گرفته و در صورت موفقیت در این مورد، مجوز خرید و بهره برداری از آنها صادر گردد. عدم وجود آزمایشگاه‌های مرجع معتبر تا چند سال قبل در كشور سبب گردیده بود كه این آزمونها در آزمایشگاه‌های سایر كشورها صورت پذیرفته و یا متاسفانه به طور كلی صورت نگرفته كه این مساله مشكلات متعددی را برای صنعت برق ایجاد نموده بود. باتوجه به اهمیت این موضوع برای صنعت برق ایران ضروری است كه مقوله توسعه آزمایشگاه‌های مرجع را در دستوركار قرار داده و در جهت تكمیل، تجهیز و راه اندازی آن اقدام نماید.

از اینرو با هدف هدفمند سازی ساز و كار كنترل كیفیت تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق و پشتیبانی از محققین و پژوهشگران و با هدف افزایش تامین برق پایدار و كاهش خاموشی ها در شبكه, مرکز آزمایشگاههای مرجع پژوهشگاه نیرو تشکیل گردید.

مأموریت‌ها:

 • كنترل كیفیت تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق با هدف برند سازی شبكه ملی آزمایشگاهی صنعت برق و انرژی در حوزه داخل و خارج از كشور و توسعه بازار مرتبط
 • پیشنهاد آزمونهای اجباری با هدف حصول اطمینان از كیفیت تجهیزات و مشخص كردن گستره آزمونها
 • تهیه و تدوین سند كسب و كار آزمون با هدف مدیریت انجام آزمون، نظامند كردن تعرفه گذاری آزمونها و مدیریت ارجاع كار به آزمایشگاههای شبكه ملی آزمایشگاهی صنعت برق
 • تعیین آزمایشگاههای مرجع مورد نیاز صنعت برق منطبق با نظام كنترل كیفیت تجهیزات
 • شناسایی و تائید صلاحیت آزمایشگاه های موجود در سطح كشور ( مراكز پژوهشی، صنعت، دانشگاه و ....) با هدف استفاده حداكثری از سخت افزار موجود در كشور
 • تهیه نقشه راه و برنامه استراتژی و ارائه برنامه عملیاتی تجهیز و راه اندازی آزمایشگاههای مرجع مورد نیاز صنعت برق با تعیین الویت و بر اساس مطالعه و شناسایی انجام شده بر روی آزمایشگاههای موجود و افزایش اعتبارات دولتی و بخش خصوصی در این حوزه
 • استقرار و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت كیفیت در آزمایشگاه‌ها منطبق با استاندارد ISO/IEC 17025
 • مشارکت در ارائه طرح كلان تدوین، تصویب و پایش استانداردهای صنعت برق با هدف ترویج استفاده از استاندارد در صنعت برق و حضور در مجامع بین المللی تدوین كننده استاندارد
 • توسعه مدیریت و بهبود نیروی انسانی
 • بهبود خدمات مشتریان و تعامل با ذی‌نفعان
 • بهبود فرايندها در بخش آزمايشگاه‌هابرگرفته از سایت رسمی پژوهشگاه نیرو (وزارت نیرو)