بازرسی روشاک پایا کنترل


بازرسی روشاک پایا کنترل
درباره بازرسی روشاک پایا کنترل

شرکت بازرسی در زمینه بازرسی موتورخانه و صنایع انرژی بر

زمینه های فعالیت: خودرو سبک،موتورسیکلت،کشاورزی،تاسیسات و تجهیزات موتورخانه،صنایع غذایی،

مشخصات


تکمیل پروفایل100
ویژگی ۱50
ویژگی ۲75
ویژگی۳25

نام و نام خانوادگی مدیر : مسعود حیدری چالشتری

تماس مدیر : 88017905

نام و نام خانوادگی شخص رابط : بهاره عظیم فکر

تماس رابط : 88017836

استان : تهران ، شهر : تهران

آدرس : کردستان جنوب-بعد از حکیم- خیابان ابطحی- پلاک 2

  • تجهیزات
  • استانداردها
  • گواهینامه ها
  • افراد متخصص
  • مقالات
  • اخبار
تایید صلاحیت نهاد بازرسی- معیار مصرف انرژی در فرایند تولید آبمیوه و کنسانتره ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی- تایید نوع خودرو ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی- تعیین معیار مصرف انرژی در واحد مرغداری ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی- بازرسی موتورخانه های آب گرم و تاسیسات گرمایشی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی-تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع کمپوت و کنسرو ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی-تعیین معیار مصرف انرژی در ساختمانهای غیر مسکونی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی-تایید نوع موتورسیکلت ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی- تعیین معیار مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد بازرسی- معیار مصرف انرژی در صنایع لبنی ، محل صدور: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

مهسا شعبانی
کارشناس بازرسی خودرو
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک خودرو

هانی روشنی
کارشناس بازرسی انرژی
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

امیر اشکان شفیعی
کارشناس بازرسی خودرو
کارشناسی مهندسی مکانیک

نیما جاویدی
کارشناس بازرسی انرژی
کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی