سروش ناظران ارم


سروش ناظران ارم
درباره سروش ناظران ارم

زمینه های فعالیت: سایر صنایع،تاسیسات و تجهیزات موتورخانه،صنایع غذایی،

مشخصات


تکمیل پروفایل100
ویژگی ۱50
ویژگی ۲75
ویژگی۳25

نام و نام خانوادگی مدیر : آرمان رزمجویی

تماس مدیر : 09171014145

نام و نام خانوادگی شخص رابط : امیرحسین صحرائیان

تماس رابط : 09171194632

استان : فارس ، شهر : شیراز

آدرس : استان فارس، شیراز، بلوار میرزای شیرازی غربی، کوچه 7، فرعی 7/6، پلاک 106 کدپستی:7188933656

  • تجهیزات
  • استانداردها
  • گواهینامه ها
  • افراد متخصص
  • مقالات
  • اخبار