گردونه کار آزما


گردونه کار آزما
درباره گردونه کار آزما

بازرسی فنی مهندسی در خصوص خودرو، موتورسیکلت، ماشین الات کشاورزی

زمینه های فعالیت: خودرو سبک،موتورسیکلت،سوخت،معماری و مصالح ساختمانی/ برچسب انرژی ،خودرو سنگین،

مشخصات


تکمیل پروفایل100
ویژگی ۱50
ویژگی ۲75
ویژگی۳25

نام و نام خانوادگی مدیر : محمد رضایی

تماس مدیر : 09123219369

نام و نام خانوادگی شخص رابط : محمد رضایی

تماس رابط : 09123219369

استان : تهران ، شهر : تهران

آدرس : تهران میدان آرژانتین خیابان بخارست کوچه 13 پلاک 3 واحد 8

  • تجهیزات
  • استانداردها
  • گواهینامه ها
  • افراد متخصص
  • مقالات
  • اخبار