راد سیستم البرز مهر


راد سیستم البرز مهر
درباره راد سیستم البرز مهر

آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون رسام با مجور 17025 ار سازمان ملی تایید صلاحیت ایران قادر به همکاری با شرکت ها در زمینه کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری در کلیه کمیت ها و فروش تجهیزات ازمایشگاهی و مورد نیاز برای کنترل های میان دوره میباشد

زمینه های فعالیت: صنایع پالایش، تبدیل و انتقال،سایر صنایع،تجهیزات،صنایع پتروشیمی،صنایع فلزی،

مشخصات


تکمیل پروفایل100
ویژگی ۱50
ویژگی ۲75
ویژگی۳25

نام و نام خانوادگی مدیر : محمد غنی راینی

تماس مدیر : 09125237600

نام و نام خانوادگی شخص رابط : سحر غنی راینی

تماس رابط : 09124688447

استان : البرز ، شهر : کرج

آدرس : کرج چهارراه هفت تیر ساختمان اناهیتا 1

  • تجهیزات
  • استانداردها
  • گواهینامه ها
  • افراد متخصص
  • مقالات
  • اخبار