آزمایشگاه اکرودیته شاخه زیتون لیان


آزمایشگاه اکرودیته شاخه زیتون لیان
درباره آزمایشگاه اکرودیته شاخه زیتون لیان

زمینه های فعالیت: خودرو سبک،موتورسیکلت،صنایع پالایش، تبدیل و انتقال،سایر صنایع،صنایع پتروشیمی،سوخت،صنایع فلزی،معماری و مصالح ساختمانی/ برچسب انرژی ،کشاورزی،صنایع غذایی،خودرو سنگین،لوازم و تجهیزات خانگی،

مشخصات


تکمیل پروفایل100
ویژگی ۱50
ویژگی ۲75
ویژگی۳25

نام و نام خانوادگی مدیر : مسعود محبوبی

تماس مدیر : 09173781893

نام و نام خانوادگی شخص رابط : محمد رضا بهار

تماس رابط : 09379220429

استان : بوشهر ، شهر : بوشهر

آدرس : بوشهر- منطقه ویژه اقتصادی آزمایشگاه شاخه زیتون لیان

  • تجهیزات
  • استانداردها
  • گواهینامه ها
  • افراد متخصص
  • مقالات
  • اخبار