آزمایشگاه تست موتور شرکت ایدم


آزمایشگاه تست موتور شرکت ایدم
درباره آزمایشگاه تست موتور شرکت ایدم

زمینه های فعالیت: صنایع فلزی،تاسیسات و تجهیزات موتورخانه،خودرو سنگین،

مشخصات


تکمیل پروفایل100
ویژگی ۱50
ویژگی ۲75
ویژگی۳25

نام و نام خانوادگی مدیر : سیروس اوجاقی

تماس مدیر : 09141002394

نام و نام خانوادگی شخص رابط : وحیده ابوالحسنپور

تماس رابط : 09144139415

استان : آذربایجان شرقی ، شهر : تبریز

آدرس : آذربایجان شرقی تبریز جاده صنعتی غرب بلوار صنعت خیابان صنعت 4 صندوق پستی 4688 -51335

  • تجهیزات
  • استانداردها
  • گواهینامه ها
  • افراد متخصص
  • مقالات
  • اخبار