بازرسی مهندسی و صنعتی ایران


بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
درباره بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

بازرسی کالا خارجی و داخلی، بازرسی فنی، بازرسی تجهیزات، بازرسی جرثقیل، بازرسی آسانسور، بازرسی جوش

زمینه های فعالیت: صنایع پالایش، تبدیل و انتقال،سایر صنایع،تجهیزات،صنایع پتروشیمی،صنایع فلزی،

مشخصات


تکمیل پروفایل100
ویژگی ۱50
ویژگی ۲75
ویژگی۳25

نام و نام خانوادگی مدیر : بهروز قدیمی

تماس مدیر : 88778892

نام و نام خانوادگی شخص رابط : علی جهانی

تماس رابط : 09125199087

استان : تهران ، شهر : تهران

آدرس : تهران خیابان ولیعصر بلوار اسفندیار پلاک 54

  • تجهیزات
  • استانداردها
  • گواهینامه ها
  • افراد متخصص
  • مقالات
  • اخبار