شرکت احداث کنترل


شرکت احداث کنترل
درباره شرکت احداث کنترل

بازرسی انرژی/خوردگی و حفاظت کاتدیک/\یمانکار برق و مکانیک/مشاوره طرح توجیهی فنی و اقتصادی صنایع/مشاور Iso

زمینه های فعالیت: سایر صنایع،صنایع فلزی،صنایع کانی و غیر فلزی،

مشخصات


تکمیل پروفایل100
ویژگی ۱50
ویژگی ۲75
ویژگی۳25

نام و نام خانوادگی مدیر : علیرضا گلکار

تماس مدیر : 02140442140

نام و نام خانوادگی شخص رابط : علیرضا حیدریان دانا

تماس رابط : 09122119935

استان : تهران ، شهر : تهران

آدرس : تهران-بزرگراه اشرفی اصفهانی-روبروی باغ فیض-خیابان بیدکی-‍لاک ۱۵-طبقه ۲-واحد ۲۱و۲۲

  • تجهیزات
  • استانداردها
  • گواهینامه ها
  • افراد متخصص
  • مقالات
  • اخبار