شرکت بین المللی بازرسی فنی شاخه زیتون لیان


شرکت  بین المللی بازرسی فنی شاخه زیتون لیان
درباره شرکت بین المللی بازرسی فنی شاخه زیتون لیان

زمینه های فعالیت: خودرو سبک،موتورسیکلت،سایر صنایع،تجهیزات،صنایع پتروشیمی،سوخت،صنایع فلزی،صنایع کانی و غیر فلزی،صنایع غذایی،خودرو سنگین،لوازم و تجهیزات خانگی،

مشخصات


تکمیل پروفایل100
ویژگی ۱50
ویژگی ۲75
ویژگی۳25

نام و نام خانوادگی مدیر : مسعود محبوبی

تماس مدیر : 09173781893

نام و نام خانوادگی شخص رابط : رضا دهدار

تماس رابط : 09171720772

استان : بوشهر ، شهر : بوشهر

آدرس : بوشهر -بلوار دهقان - روبروی کوچه رستوران میلاد - ساختمان افق واحد 2 کد پستی - 7513885655

  • تجهیزات
  • استانداردها
  • گواهینامه ها
  • افراد متخصص
  • مقالات
  • اخبار