آزمایشگاه مهر صنعت ارمغان (شرکت با مسئولیت محدود)


آزمایشگاه مهر صنعت ارمغان (شرکت با مسئولیت محدود)
درباره آزمایشگاه مهر صنعت ارمغان (شرکت با مسئولیت محدود)

زمینه های فعالیت: معماری و مصالح ساختمانی/ برچسب انرژی ،لوازم و تجهیزات خانگی،

مشخصات


تکمیل پروفایل100
ویژگی ۱50
ویژگی ۲75
ویژگی۳25

نام و نام خانوادگی مدیر : مجید آتشکار

تماس مدیر : 09122785745

نام و نام خانوادگی شخص رابط : مجید آتشکار

تماس رابط : 026-36604948

استان : البرز ، شهر : کرج

آدرس : استان البرز شهرستان کرج ، جاده ملارد،خیابان اهری،پلاک 102 ، کد پستی: 3166817793

  • تجهیزات
  • استانداردها
  • گواهینامه ها
  • افراد متخصص
  • مقالات
  • اخبار