شرکت تدبیر انرژی هیرکان


شرکت تدبیر انرژی هیرکان
درباره شرکت تدبیر انرژی هیرکان

تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر در سطح کشور در 20 حوزه، بازرسی جایگاه های عرضه کننده گاز طبیعی، بازرسی و آزمون مخازن فولادی بدون درز

زمینه های فعالیت: خودرو سبک،موتورسیکلت،سایر صنایع،سوخت،صنایع فلزی،معماری و مصالح ساختمانی/ برچسب انرژی ،تاسیسات و تجهیزات موتورخانه،انرژی های تجدیدپذیر،صنایع کانی و غیر فلزی،صنایع غذایی،خودرو سنگین،

مشخصات


تکمیل پروفایل100
ویژگی ۱50
ویژگی ۲75
ویژگی۳25

نام و نام خانوادگی مدیر : سعید ملک طاش

تماس مدیر : 01732320096-09113707391

نام و نام خانوادگی شخص رابط : نعمت الله پوری

تماس رابط : 01732320094-09114061227

استان : گلستان ، شهر : گرگان

آدرس : گلستان، گرگان،خیابان ولیعصر،عدالت 29

  • تجهیزات
  • استانداردها
  • گواهینامه ها
  • افراد متخصص
  • مقالات
  • اخبار
تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر در 20 حوزه ، محل صدور: مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر در 20 حوزه ، محل صدور: مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر در 20 حوزه ، محل صدور: مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر در 20 حوزه ، محل صدور: مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر در 20 حوزه ، محل صدور: مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر در 20 حوزه ، محل صدور: مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر در 20 حوزه ، محل صدور: مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر در 20 حوزه ، محل صدور: مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر در 20 حوزه ، محل صدور: مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر در 20 حوزه ، محل صدور: مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر در 20 حوزه ، محل صدور: مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر در 20 حوزه ، محل صدور: مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر در 20 حوزه ، محل صدور: مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر در 20 حوزه ، محل صدور: مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر در 20 حوزه ، محل صدور: مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر در 20 حوزه ، محل صدور: مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر در 20 حوزه ، محل صدور: مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر در 20 حوزه ، محل صدور: مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر در 20 حوزه ، محل صدور: مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر در 20 حوزه ، محل صدور: مرکز ملی تائید صلاحیت ایران

منا مقصودلو
سرپرست بازرسی انرژی
کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی آلودگی های محیط زیست

امین شادفر
مسئول معاینه فنی موتورخانه و دیگ بخار
کارشناسی ارشد مکانیک ساخت و تولید

حامد محمدی منش
کارشناس بازرسی جایگاه عرضه گاز طبیعی
کارشناسی مهندسی مکانیک

سعید ملک طاش
مدیر فنی
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

علی اصغر سمیعی فر
دستورالعمل ماده 3 و 9747 و 9426
کارشناسی کارشناس بازرسی چشمی خودروهای گازسوز

محمد جهانشاهی
مسئول بازرسی چشمی خودروهای گازسوز
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی