نوآوران کیفیت پارس


نوآوران کیفیت پارس
درباره نوآوران کیفیت پارس

زمینه های فعالیت: خودرو سبک،صنایع پالایش، تبدیل و انتقال،سایر صنایع،تجهیزات،صنایع پتروشیمی،سوخت،صنایع فلزی،معماری و مصالح ساختمانی/ برچسب انرژی ،کشاورزی،تاسیسات و تجهیزات موتورخانه،صنایع کانی و غیر فلزی،خودرو سنگین،

مشخصات


تکمیل پروفایل100
ویژگی ۱50
ویژگی ۲75
ویژگی۳25

نام و نام خانوادگی مدیر : علیرضا آژیده

تماس مدیر : 09382129207 و 66596091

نام و نام خانوادگی شخص رابط : اسما عمارلو

تماس رابط : 09382129207

استان : تهران ، شهر : تهران

آدرس : استان تهران، شهر تهران، خیابان شهر آرا، پایین تر از اداره گذرنامه، پلاک 63 طبقه همکف

  • تجهیزات
  • استانداردها
  • گواهینامه ها
  • افراد متخصص
  • مقالات
  • اخبار

علیرضا آژیده
مدیر عامل
کارشناسی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک