شرکت تدبیر انرژی هیرکان


شرکت تدبیر انرژی هیرکان
درباره شرکت تدبیر انرژی هیرکان

بازرسی و آزمون سیلندرهای فولادی بدون درز بر اساس استاندارد 6792( آزمایشگاه همکار استاندارد) و بازرسی و آزمون شرایط محیطی ایجاد شده توسط صنایع تحت نظر محیط زیست( آزمایشگاه معتمد محیط زیست) و بازرسی و معاینه فنی موتورخانه و بویلر و معاینه فنی خودروهای سبک

زمینه های فعالیت: خودرو سبک،تجهیزات،تاسیسات و تجهیزات موتورخانه،

مشخصات


تکمیل پروفایل100
ویژگی ۱50
ویژگی ۲75
ویژگی۳25

نام و نام خانوادگی مدیر : سعید ملک طاش

تماس مدیر : 01732320096-09113707391

نام و نام خانوادگی شخص رابط : نعمت الله پوری

تماس رابط : 01732320094-09114061227

استان : گلستان ، شهر : گرگان

آدرس : گلستان، گرگان،خیابان ولیعصر،عدالت 29

  • تجهیزات
  • استانداردها
  • گواهینامه ها
  • افراد متخصص
  • مقالات
  • اخبار

محمد جهانشاهی
مسئول فنی معاینه فنی خودروهای سبک
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

سعید ملک طاش
مدیرفنی
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

احمد حزینی
تکنیسین فنی مرکز تست هیدرواستاتیک
سیکل _

امین شادفر
مسئول معاینه فنی موتورخانه و دیگ بخار
کارشناسی ارشد مکانیک- ساخت و تولید

سعید کفاش سلیقه
تکنیسین فنی مرکز تست هیدرواستاتیک
فوق دیپلم مکانیک ماشین افزار

رمضانعلی حلاج
تکنیسین فنی مرکز تست هیدرواستاتیک
دیپلم _

علی اصغر سمیعی فر
مسئول فنی تست هیدرواستاتیک
کارشناسی ساخت و تولید- ماشین ابزار