سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران


سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
درباره سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

زمینه های فعالیت: تجهیزات،معماری و مصالح ساختمانی/ برچسب انرژی ،تاسیسات و تجهیزات موتورخانه،

مشخصات


تکمیل پروفایل100
ویژگی ۱50
ویژگی ۲75
ویژگی۳25

نام و نام خانوادگی مدیر : سهیلا خوشنویسان

تماس مدیر : 02156276315

نام و نام خانوادگی شخص رابط : راشد حاجیان

تماس رابط : 02156276315

استان : تهران ، شهر : تهران

آدرس : تهران- بزرگراه آزادگان جنوب- احمدآباد مستوفی- بعد از میدان پارسا- انتهای خیابان انقلاب- سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران- مرکز ملی آزمون و تحقیقات سیستمهای گرمایشی

  • تجهیزات
  • استانداردها
  • گواهینامه ها
  • افراد متخصص
  • مقالات
  • اخبار