معیار گستر صدر


معیار گستر صدر
درباره معیار گستر صدر

بازرسی آسانسور بازرسی کالا بازرسی خودرو

زمینه های فعالیت: خودرو سبک،سایر صنایع،

مشخصات


تکمیل پروفایل100
ویژگی ۱50
ویژگی ۲75
ویژگی۳25

نام و نام خانوادگی مدیر : سید محمود حسینی

تماس مدیر : 09123492027

نام و نام خانوادگی شخص رابط : هیرش رایج

تماس رابط : 09124460087

استان : تهران ، شهر : تهران

آدرس : تهران میدان انقلاب جنب بانک مسکن پلاک 15 واحد 8

  • تجهیزات
  • استانداردها
  • گواهینامه ها
  • افراد متخصص
  • مقالات
  • اخبار