موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق


موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق
درباره موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق

زمینه های فعالیت: کشاورزی،صنایع غذایی،

مشخصات


تکمیل پروفایل100
ویژگی ۱50
ویژگی ۲75
ویژگی۳25

نام و نام خانوادگی مدیر : هما حبیبی

تماس مدیر : 05132242396-09155056082

نام و نام خانوادگی شخص رابط : هما حبیبی

تماس رابط : 09155056082

استان : خراسان رضوی ، شهر : مشهد

آدرس : مشهد-خیابان شهید هاشمی نژاد 28-پلاک5

  • تجهیزات
  • استانداردها
  • گواهینامه ها
  • افراد متخصص
  • مقالات
  • اخبار