صنعت آزمون آراد


صنعت آزمون آراد
درباره صنعت آزمون آراد

بازرسی مهندسی در خصوص موتورسیکلت، خودرو، ماشین آلات کشاورزی و راهسازی

زمینه های فعالیت: خودرو سبک،موتورسیکلت،سوخت،معماری و مصالح ساختمانی/ برچسب انرژی ،کشاورزی،خودرو سنگین،

مشخصات


تکمیل پروفایل100
ویژگی ۱50
ویژگی ۲75
ویژگی۳25

نام و نام خانوادگی مدیر : سروش رضایی

تماس مدیر : 09123219369

نام و نام خانوادگی شخص رابط : سروش رضایی

تماس رابط : 09123219369

استان : تهران ، شهر : تهران

آدرس : تهران شهر آرا خیابان کوکب کوچه مهتاب پلاک 6 واحد 8

  • تجهیزات
  • استانداردها
  • گواهینامه ها
  • افراد متخصص
  • مقالات
  • اخبار

محمد رضایی
رئیس هیئت مدیره
کارشناس ارشد مکانیک