8667-شیشه تخت و ظروف شیشه ای-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید


تاریخ تصویب/انتشار: 1391/01/01

تاریخ آخرین بازنگری: 1391/01/01

تاریخ اولین اعلام اجباری: 1386/01/01

8667 :شماره استاندارد ملی

بخش مربوطه : صنعت

زیر گروه مربوطه : صنایع کانی و غیر فلزی

  • مراجع الزامی
  • آزمون ها
  • اصلاحیه ها
  • آزمایشگاه های مربوطه
  • شرکت های بازرسی مربوطه
13916-2-کالاهای مراقبتی و مورد استفاده کودکان- تجهیزات برای نوشیدن (بطری و سرشیشه و ملحقات)- قسمت 2: الزامات و آزمون های شیمیایی (1389 (ملی)
1409-ظروف شیشه ای مخصوص مواد غذایی و آشامیدنی ها- ویژگی ها و روش های آزمون (ملی)
206-ظروف شیشه ای- مقاومت و تحمل شوک حرارتی- روش های آزمون (ملی)
2683-اصطلاحات و واژه های مورد استعمال در صنعت شیشه سازی (ملی)
229-روش آزمون نقطه تافتگی و بیشترین نقطه فروکش شیشه (ملی)
5435-ظروف شیشه ای غذاخوری (ظروف سفره)- ویژگی ها (ملی)
3199-2-شیشه- نمونه برداری و تجزیه ماسه های شیشه ساز- قسمت 2: روش های تجزیه شیمیایی (ملی)
2138-بسته بندی شیشه و ظروف شیشه ای (ملی)
207-ظروف شیشه ای- مقاومت در برابر فشار داخلی- روش های آزمون (ملی)
5436-ظروف شیشه ای غذاخوری (ظروف سفره)- روش آزمون (ملی)
2743-ابعاد شیشه مسطح مورد مصرف در آینه (ملی)
897-ویژگی ها و روش های آزمون شیشه جام برای ساختمان ها (ملی)
3199-1-نمونه برداری و تجزیه ماسه های شیشه ساز- قسمت 1: روش هایی برای نمونه برداری و آزمون فیزیکی (ملی)
13916-1-کالاهای مراقبتی و مورد استفاده کودکان- تجهیزات برای نوشیدن (بطری و سرشیشه و ملحقات)- قسمت 1: الزامات و آزمون های عمومی و مکانیکی (1389) (ملی)
2385-شیشه های ساختمانی- ایمنی آبدیده حرارتی- ویژگی ها و روش های آزمون (ملی)
تا کنون برای این استاندارد آزمونی ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد اصلاحیه ای ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد آزمایشگاهی ثبت نام نکرده است