11956-صنایع لبنی-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید


تاریخ تصویب/انتشار: 1392/01/01

تاریخ آخرین بازنگری: 1392/01/01

تاریخ اولین اعلام اجباری: 1389/01/01

11956 :شماره استاندارد ملی

بخش مربوطه : صنعت

زیر گروه مربوطه : صنایع غذایی

  • مراجع الزامی
  • آزمون ها
  • اصلاحیه ها
  • آزمایشگاه های مربوطه
  • شرکت های بازرسی مربوطه
ISO50001-سیستم های مدیریت انرژی- الزامات همراه با راهنمای استفاده (1390-2011) (ملی)
16000-موتورخانه ها- معاینه فنی دوره ای با هدف بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش انتشار آلاینده های هوا- دستورالعمل بازرسی و آزمون دوره ای (1395) (ملی)
16748-کنسانتره و آبمیوه- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید (1392) (ملی)
مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان:صرفه جویی در مصرف انرژی(بخش ساختمان های فولادی)- سال1388 (ملی)
16747-کمپوت و کنسرو- معیار و مصرف انرژی در فرآیندهای تولید (1392) (ملی)
تا کنون برای این استاندارد آزمونی ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد اصلاحیه ای ثبت نشده است
تا کنون برای این استاندارد آزمایشگاهی ثبت نام نکرده است