4241-2-خودروهای سبک(بنزینی، دیزلی و دوگانه سوز)- مصرف سوخت، تعیین معیار انتشار دی اکسید کربن و دستور العمل برچسب انرژی


تاریخ تصویب/انتشار: 1394/01/01

تاریخ آخرین بازنگری: 1394/01/01

تاریخ اولین اعلام اجباری: 1383/01/01

4241-2 :شماره استاندارد ملی

بخش مربوطه : حمل و نقل

زیر گروه مربوطه : خودرو سبک

استاندارد شماره 14627 با بازنگری این استاندارد باطل و مفاهیم آن به این استاندارد الحاق شده است.

  • مراجع الزامی
  • آزمون ها
  • اصلاحیه ها
  • آزمایشگاه های مربوطه
  • شرکت های بازرسی مربوطه
6499-خودرو- جرم و ابعاد خودروها و تریلر ها- ویژگی ها و روش های آزمون (ملی)
REGULATION (EC) No 443/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 setting emission performance standards for new passenger cars as part of the Community's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles (بین المللی)
Regulation(EC) No715/2007 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 June 2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information (بین المللی)
6500-خودروهای جاده ای- جرم و ابعاد خودروهای گروه M1- ویژگی ها(1388) (ملی)
Regulation No.85 : Uniform provisions concerning the approval of internal combustion engines or electric drive trains intended for the propulsion of motor vehicles of categories M and N with regard to the measurement of net power and the maximum 30 minutes power of electric drive train (بین المللی)
Regulation No.101,UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF PASSENGER CARS POWERED BY AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE ONLY, OR POWERED BY A HYBRID ELECTRIC POWER TRAIN WITH REGARD TO THE MEASUREMENT OF THE EMISSION OF CARBON DIOXIDE AND FUEL CONSUMPTION,OF CATEGORIES M1 AND N1 VEHICLES (بین المللی)
8361-موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین جاده ای و خارج جاده ای و ماشین آلات راهسازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی- تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی (1393) (ملی)
EEC/70/156,COUNCIL DIRECTIVE of 6 February 1970/on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers (بین المللی)
6924-خودرو- تائید نوع وسایل نقلیه موتوری و تریلرها و سیستم ها- قطعات و واحدهای فنی و مجزای آن ها- مقررات و روش های اجرایی(1394) (ملی)
4241-مصرف سوخت و میزان Co2 منتشره(1389) (ملی)
7328-خودرو- انتشار آلاینده های خروجی(1383) (ملی)
آزمون اندازه گیری مصرف سوخت و میزان انتشار دی اکسید کربن
آزمون اندازه گیری جرم خالص‌‌
شماره اصلاحیه: 1 دریافت فایل اصلاحیه