استانداردهای ساختمان / تاسیسات و تجهیزات موتورخانه


 1. 14735-رادیاتورهای فولادی و آلومینیومی - تعیین معیار مصرف انرژی و دستور العمل برچسب انرژی
  زیرگروه: تاسیسات و تجهیزات موتورخانه | شماره استاندارد ملی: 14735 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1391/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: 1392/01/01 | تاریخ آخرین بازنگری: 1391/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 2. 14763-مجموعه دیگ و مشعل موتورخانه- تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژي
  زیرگروه: تاسیسات و تجهیزات موتورخانه | شماره استاندارد ملی: 14763 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1391/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1391/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 3. 16000-موتورخانه ها- معاینه فنی دوره ای با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش انتشار آلاینده های هوا-دستورالعمل بازرسی و آزمون دوره ای
  زیرگروه: تاسیسات و تجهیزات موتورخانه | شماره استاندارد ملی: 16000 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1395/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1395/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد

 4. 17592-شیرهای ترموستاتیک رادیاتور- ویژگی ها و روش های آزمون
  زیرگروه: تاسیسات و تجهیزات موتورخانه | شماره استاندارد ملی: 17592 |
  تاریخ تصویب/انتشار: 1392/01/01| تاریخ اولین اعلام اجباری: اعلام نشده | تاریخ آخرین بازنگری: 1393/01/01

  دانلود فایل استاندارد | مشاهده شناسنامه استاندارد