ایجاد بستر مناسب برای ارتباط مستقیم و نزدیک آنها با یکدیگر در جهت به اشتراک گذاشتن استانداردها و اطلاعات مربوطه

ایجاد ارتباط و هماهنگی مابین آنها در راستاي اجراي استانداردهاي ماده 11، 12، 25 و 26 قانون اصلاح الگوي مصرف

شبکۀ آزمایشگاهها و شرکت های بازرسی انرژی

خط مشی :


شبکه یکپارچه آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی انرژی به عنوان مرجعی جهت معرفی توانمندی‌ها، ارزیابی، سنجش و ارزیابی شرکت‌ها و آزمایشگاه‌های فعال در حوزۀ انرژی می باشد که در راستای نیل به اهداف تدوین شده در مواد 11، 12 و 26 قانون اصلاح الگوی مصرف فعالیت می‌نماید. این شبکه با در دسترس قرار دادن کلیه استانداردهای ملی حوزۀ انرژی و استانداردهای مرتبط با هر یک از آنها در کنار آزمایشات و تجهیزات مرتبط با هر یک از آزمایشات به عنوان یک مرجع قابل اعتماد مطرح بوده و با برقراری ارتباط مابین ارکان اجرائی مواد 11، 12 و 26 قانون اصلاح الگوی مصرف که شامل شرکت‌های تولیدی، آزمایشگاه‌های حوزۀ انرژی، شرکت‌های بازرسی انرژی، سازمان ملی استاندارد و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت که به عنوان متولی اصلی در اجرای این قانون می باشد، فرآیندها و ساز و کارهای مورد نیاز جهت اجرا و نظارت هرچه بیشتر بر اجرای این قانون را تسهیل کرده و سامانه مرتبط با آن نقش بسیار موثری در ارتباط هرچه بیشتر ارکان و به روز رسانی اطلاعات مربوط به استانداردها، رویه ها و معیارهای مصوب در این زمینه را بر عهده دارد. این شبکه در راستای نیل به اهداف تدوین شده در قانون اصلاح الگوی مصرف موارد زیر را سرلوحه عملکرد خود قرار داده است: • شناسایی و معرفی شرکت های بازرسی انرژی برتر و توانمندیهای هر یک از آنها • شناسایی و معرفی آزمایشگاه های انرژی برتر و توانمندیهای هر یک از آنها • ایجاد بستر اطلاعاتی مناسب جهت دسترسی سهل و آسان واحدهای مختلف شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و کمک به ارتقاء مدیریت دانش در سطح سازمانی و ملی • ایجاد دسترسی آسان شرکت های تولیدی و واردکنندگان کالاهای مشمول به خدمات مورد نیاز ایشان نظیر آزمایشگاه یا خدمات بازرسی .

جهت حصول اهداف فوق، شبکه یکپارچه آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی انرژی با ایجاد هماهنگی مابین ارکان اصلی قید شده و نظارت دقیق بر عملکردها و اجرای رویه ها و دستورالعمل های مصوب شبکه تلاش در بهبود مداوم ساز و کارهای آن خواهد داشت و همکاری سازمان های ذیربط متضمن تحقق اهداف آن خواهد بود.

اعضا


فعالیت ها

ویستابست

فعالیت ها

پویا پرتو تبریز

فعالیت ها

ارتقا گستر پویا

فعالیت ها

صنعت آزمون آراد

فعالیت ها

توف نورد ایران

فعالیت ها

گردونه کار آزما

فعالیت ها

معیار گستر صدر

فعالیت ها

پایا گستر ساتراپ

فعالیت ها

کارا کوش آرارات

فعالیت ها

جهان الکتریک

فعالیت ها

سروش ناظران ارم

فعالیت ها

بیرووریتاس

فعالیت ها

شفیع سازه شرق

فعالیت ها

شرکت احداث کنترل

فعالیت ها

معیار گستر صدر

فعالیت ها

گروه صنعتی بوتان

فعالیت ها

توف نورد ایران